“Kussengevecht bij het KiFiD” (Artikel in AV&S)

24 / 11 / 2016 by Adri Kranenburg

Mijn artikel “Kussengevecht bij het KiFiD”  is gepubliceerd in het juridisch vakblad AV&S (Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade), afl. 5, oktober 2016, p. 195-196.

Het is een reactie op een redactioneel artikel van mr. A.Ch.H. Franken: “De eerste kus van het KiFiD” (AV&S, afl. 3, juni 2016, p. 91-92). Mr. Franken heeft ook op mijn artikel gereageerd (Naschrift, AV&S,  afl. 5, oktober 2016, p. 197).

Aanleiding is een richtinggevende uitspraak van de KiFiD Geschillencommissie (GC 2016-129 in vervolg op GC 2013-02) over een Nationale Nederlanden beleggingsverzekering. De discussie gaat vooral over de vraag hoe rechter en KiFiD dergelijke geschillen over beleggingsverzekeringen (“woekerpolissen”)  zouden moeten beoordelen.

De teksten op deze weblog zijn van algemene informatieve aard. De verstrekte informatie kan niet worden aangemerkt als juridisch advies. Gebruik van de betreffende informatie is geheel voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.