Laatste blogpost

"Kussengevecht bij het KiFiD" (Artikel in AV&S)

24 / 11 / 2016 door Adri Kranenburg

Mijn artikel “Kussengevecht bij het KiFiD” is gepubliceerd in het juridisch vakblad AV&S (Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade), afl. 5, oktober 2016, p. 195-196.

lees meer

De teksten op deze weblog zijn van algemene informatieve aard. De verstrekte informatie kan niet worden aangemerkt als juridisch advies. Gebruik van de betreffende informatie is geheel voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Aanspraken na een beroepsfout; ook naar de tuchtrechter?

27 / 07 / 2016 door Adri Kranenburg

Helpt een tuchtklacht in de gerechtelijke procedure? Uit onderzoek blijkt dat de gewone rechter in bepaalde zaken zich niet veel aantrekt van wat de tuchtrechter er van vindt.

lees meer

Voorlopig Getuigenverhoor: een machtig wapen

15 / 07 / 2016 door Adri Kranenburg

Om de feiten boven tafel te krijgen of bewijzen veilig te stellen, kan gebruik worden gemaakt van een effectieve, eenvoudige, rechterlijke procedure. Veel procedures bij de rechter draaien om de feiten. Winnen of verliezen hangt er vaak van af of een eisende partij.

lees meer

Procederen over Beroepsfouten (Trial within a Trial)

28 / 06 / 2016 door Adri Kranenburg

Uw advocaat laat een termijn verstrijken waardoor een ongunstige beslissing van de rechter niet meer kan worden teruggedraaid. Een beroepsfout. Voor de aanspraak op schadevergoeding is bepalend wat er zou zijn gebeurd als de fout niet zou zijn gemaakt. Juist door de beroepsfout is dat onzeker.

lees meer

Helder over kosten en premies

28 / 05 / 2016 door Adri Kranenburg

Gaat het voornaamste verweer van verzekeraars in woekerpoliszaken op?

lees meer