Adri Kranenburg

Sinds zijn afstuderen in 1988 is Adri Kranenburg werkzaam als procesadvocaat in de civiele procespraktijk.

Adri leerde het vak op een klein, regionaal kantoor.  Vervolgens was hij vele jaren verbonden aan twee grote advocatenkantoren:  eerst bij De Brauw, Blackstone Westbroek in Den Haag en later bij (Trenite/Promes) Van Doorne in Amsterdam respectievelijk Aruba.

In de loop der jaren was Adri actief op verschillende rechtsgebieden, in het bijzonder in de civiele rechtspraktijk  (cassatie, rijksadvocatuur,  contractenrecht, aansprakelijkheid & verzekering, ondernemingsrecht, Antilliaans/Arubaans recht etc.).

Samen met Angelieke van der Vliet koos Adri in 2008 voor het opzetten van een klein nichekantoor, volledig gericht op de civiele procespraktijk. Binnen Vliet & Burg Advocaten heeft  Adri zich verder gespecialiseerd in met name  beroepsaansprakelijkheid en financieel recht.

Adri Kranenburg

+ 31 629 268519 mail Adri Kranenburg

Angelieke van der Vliet

Angelieke van der Vliet is sinds 1991 advocaat in de civiele procespraktijk. Zij is tevens mediator.

Haar expertise betreft vooral aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en insolventierecht.

Angelieke adviseert en procedeert over zaken die verband houden met de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en banken, en van dienstverleners als advocaten, notarissen, assurantietussenpersonen en curatoren. Ook begeleidt zij haar cliënten tijdens mediation.

Verder treedt Angelieke regelmatig op als docent op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en aanverwante onderwerpen.

In 2008 richtte Angelieke samen met Adri Kranenburg Vliet & Burg Advocaten op. Eerder werkte zij bij het Amsterdamse Goudsmit & Branbergen en De Brauw Blackstone Westbroek.

Zij is lid van diverse beroepsverenigingen, w.o. INSOLAD (de Vereniging Insolventierecht Advocaten), de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Angelieke van der Vliet

+ 31 6 51 222 871 mail Angelieke van der Vliet

Het grote voordeel van een klein kantoor

Vliet & Burg Advocaten is een klein advocatenkantoor. Een bewuste keuze. Het biedt het voordeel dat wij u – naast de kwaliteit van een groot kantoor – de pluspunten van een kleine organisatie kunnen bieden. Zoals korte, directe lijnen, een informele werkwijze en een grote mate van flexibiliteit. Tegen een aantrekkelijker uurtarief.

De juiste advocaat?

Het is niet altijd gemakkelijk om een advocaat te vinden die past bij u en uw zaak. Aarzel daarom niet om eerst contact met ons op te nemen. Wij bekijken dan samen met u wat wij eventueel voor u kunnen betekenen.

Onze praktijk is gericht op geschillen over overeenkomsten, aansprakelijkheid, schadevergoeding, verhaal van vorderingen, zekerheden, faillissement etc. Daarbij ligt het accent op geschillen in de sfeer van Aansprakelijkheidsrecht (met name beroeps– en bestuurdersaansprakelijkheid), Verzekeringsrecht, Financieel recht en Insolventierecht. Meestal worden wij pas benaderd als een geschil is ontstaan. Dan kunnen wij u adviseren en begeleiden bij onderhandelingen gericht op een regeling (al dan niet via mediation). Of procederen, als het nodig is. Vooral in de meer complexe zaken komt daar veel bij kijken. Dan is het raadzaam u te laten bijstaan door een ervaren procesadvocaat.

Procesrecht is ingewikkeld maar biedt tegelijk ook veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan beslag, kort geding of voorlopig getuigenverhoor. Vaak procederen wij bij de gewone rechter (Rechtbank en Gerechtshof). Ook treden wij op bij arbitrage, bij diverse tuchtcolleges, bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) etc.

Overigens hebben wij regelmatig te maken met gerechtelijke procedures bij de gewone rechter waarin juist de vernietiging van een verkregen arbitrale uitspraak of bindend advies wordt gevraagd.

Contact opnemen?

Het is niet altijd gemakkelijk om een advocaat te vinden die past bij u en uw zaak. Aarzel daarom niet om eerst contact met ons op te nemen. Wij bekijken dan samen met u wat wij eventueel voor u kunnen betekenen.

+31 20 820 0300 Maak een afspraak
  • Korte directe lijnen
  • Een informele werkwijze
  • Grote mate van flexibiliteit