Het aansprakelijkheidsrecht speelt zich af op vele terreinen en onze expertise op dit rechtsgebied is groot. Wij richten ons echter met name op beroepsfouten en bestuurdersaansprakelijkheid.

Beroepsfouten

(Beroepsaansprakelijkheid & Tuchtrecht)

In onze beroepsaansprakelijkheidspraktijk draait het om beroepsfouten van juridische, administratieve en financiƫle dienstverleners: advocaat, notaris, deurwaarder, octrooigemachtigde, accountant, belastingadviseur, vermogensbeheerder, beleggingsadviseur, verzekeringstussenpersoon etc.

Meestal worden wij benaderd door een partij die schade als gevolg van een beroepsfout heeft geleden, maar wij staan ook dienstverleners bij die geconfronteerd worden met een claim.

Fouten van dienstverleners kunnen ook worden voorgelegd aan tuchtrechtelijke instanties. Dan gaat het in eerste instantie niet om aansprakelijkheid maar om de vraag of de dienstverlener zich aan de regels en normen van de beroepsgroep heeft gehouden en/of er een sanctie moet worden opgelegd. Ook in dergelijke zaken staan wij zowel dienstverleners als klagers bij.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Daarnaast beschikken wij over ruime ervaring inzake aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van een onderneming/instelling. Het gaat dan in het algemeen om aanspraken tot vergoeding van schade geleden door die onderneming/instelling, haar schuldeisers of andere belanghebbenden

In dergelijke zaken behartigen wij afwisselend de belangen van een bestuurder, een toezichthouder, een schuldeiser, de betreffende onderneming of instelling, of (in geval van faillissement) de curator.

Neem contact op:

Vliet & Burg adviseert en procedeert over Aansprakelijkheid

Heeft u vragen? Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak +31 20 820 0300