Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het om de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon (vennootschap, stichting etc.) hebben verricht.

Ook de interne toezichthouder (commissaris, lid van Raad van Toezicht) kan aansprakelijk zijn. Dan moet de toezichthoudende taak niet naar behoren zijn uitgevoerd.

Geschillen over aansprakelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders zijn vaak aan de orde in geval van faillissement. Bestuurders en interne toezichthouders kunnen dan te maken krijgen met een vordering van de curator of individuele schuldeisers van de failliete rechtspersoon.

Maar ook buiten faillissement kunnen (voormalige) bestuurders en toezichthouders worden aangesproken: door de rechtspersoon zelf, door schuldeisers etc.

Wij hebben jarenlange ervaring en treden in dergelijke zaken veelvuldig op voor een bestuurder of interne toezichthouder. Ook staan wij in voorkomend geval een curator, schuldeiser of aandeelhouder bij.

Vreest u als bestuurder of feitelijk leidinggevende te worden aangesproken voor onbehoorlijk bestuur? Of vreest u een claim van de curator van de gefailleerde vennootschap, een individuele schuldeiser of een aandeelhouder?

Of bent u juist een schuldeiser die overweegt de bestuurder of interne toezichthouder van een afnemer of andere contractspartij aansprakelijk te stellen?

Neemt u contact met ons op. Wij bekijken graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op:

Vliet & Burg adviseert en procedeert over Bestuurdersaansprakelijkheid

Heeft u vragen? Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak +31 20 820 0300