Wij adviseren en procederen over uiteenlopende civielrechtelijke geschillen. Niet alleen tussen verzekeraars en verzekerden, maar ook tussen verzekeraars (of herverzekeraars) onderling en tussen verzekeraars en tussenpersonen (of verzekeringsmakelaars).

Bij geschillen tussen verzekeraars en verzekerden gaat het veelal om de vraag of een verzekeringsovereenkomst wel of geen dekking biedt voor een bepaalde schadeveroorzakende gebeurtenis. Wat staat er precies in de polis? Hoe moet een verzekeringsvoorwaarde worden uitgelegd?

Voor bestuurders en toezichthouders zijn vaak aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. Door onze aansprakelijkheidsrechtpraktijk hebben wij regelmatig te maken met deze BCA of zogeheten D&O verzekeringen. Wij adviseren hierover zowel verzekeraars als bestuurders en toezichthouders.

Bij grote ondernemingen is veelal sprake van op maat gemaakte verzekeringsprogramma’s. Wij hebben kennis en ervaring met dergelijke (internationale) verzekeringsprogramma’s en met uiteenlopende geschillen die in verband hiermee kunnen rijzen.

Neem contact op:

Vliet & Burg adviseert en procedeert over Verzekering

Heeft u vragen? Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak +31 20 820 0300